Кокев: Парче од Франција во ГТЦ | Kokev: A piece of France in SCC

Mинатата недела ја имавме убавата можност да прошетаме до новото ателје и продавница на Кокев во ГТЦ, да помуабетиме за простор, за мода, за излози, трендови и парфеми. На кратко, се изнауживавме :) На долго, читнете подолу :)

Простор и инспирација. Еден простор нуди пристап, место за изложување и разговор, и овој простор е шанса за отворена комуникација со купувачите и заинтесираните. Инспирацијата на просторот носи со себе дел од Франција и романтизмот од 18век, француско кантри и цвеќиња во кофи. Велат комодите и килимот за во централната просторија допрва следат, но ние секако ви препорачуваме да ги посетите, ви ветуваме дека со првото стапнување ќе го почувствувате мирисот на Париз :)

Мирис и романтика. 18-от век е проткајан во начинот на изложување на сите модели, третманот на жената во прекрасните гардеробери и внимателно избраните детали. Наоштрениот нос ќе го забележи мирисот на Actress, првиот македонски дизајнерски парфем за кој зборувавме надолго: мешавина на свежо и благо, составена од есенции на ружа, цимет, мандарина и бегамот, пробани и разменети меѓу 34 комбинации. Мирисате свежина, зачекорувате во убавина.

Благодарност до Taња за прекрасниот пречек, времето ни летна низ колачиња и лесен разговор.

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

We went to walk around in the new atelier and store of Kokev in SCC, and chat about the new space, fashion, store windows and perfumes.

Space and inspiration. A space offers access, a place to exhibit and talk, and this space is a chance to openly communicate with the buyers and interested ones. The inspiration of the space brings within a part of France and the romanticism of the 18th century, French country and flowers in buckets. They tell us the furniture and master room carpet are yet to come, but we recommend a visit sooner rather than later!

Scent and romance. The 18th century is threaded in the exposure mode of all models, the treatment of the buyers in the spacious wardrobes and the carefully chosen details. The trained nose will notice the scent of Actress, the first Macedonian designed perfume and we talk about this in some length: a mixture of sweet and fresh, made of essence of rose, cinnamon, tangerine and bergamot, tried and exchanged in 34 mixtures. Smelling freshness, stepping into beauty.

Thanks to Tanja for the lovely reception, time flew in pleasant conversation and cookies.

Facebook CommentYou may also like