На буквата М

Mакедонија e името на улицата,

Мексички ресторан е почетокот на авантурата,

Маргарити беа главен провод па стигнавме до

Мекиците на стража за да на крај кажеме:

Ммммммммммммм!

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Facebook CommentYou may also like