Македонски дизајнери во центарот за убавина Unique I Macedonian designers in Unique beauty center

Оваа сабота во центарот за убавина Unique беше одржана презентација на дел од македонските дизајнери наменета за матурантите. На настанот беа изложени модели на Ненад Секирарски, LUDUS loves fashion, Маја Кикириткова, VIBRAZIONI на Александра Митковска, Олгица Ѓоргиева и Chic Undercowear на Бобан Илиевски, а беше одржана и куса ревија на која беа презентирани дел од моделите.

Еnglish translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

This Saturday, beauty center Unique organized a presentation of some of our most popular fashion designers, in order to provide proposals for the prom night. Models  by Nenad Sekirarski, LUDUS loves fashion, Maja Kikiritkova, VIBRAZIONI by Aleksandra Mitkovska, Olgica Gjorgieva, Chic Undercowear by Boban Ilievski were presented at the event, and a mini fashion show gave us a complete preview of the look and feel of each collection.

Facebook CommentYou may also like