Cloud9 by Irina Tosheva

„Облечете се во ритамот и боите на природата и дозволете им на вашите сетила да го прифатат предизвикот.“ Ова е пораката на креативниот тим кој стои зад фотосесијата за најновата колекција на Ирина Тошева.

Колекцијата „Cloud 9“ која веќе ви ја претставивме (и можете веднаш да ја нарачате на bastetnoir.com) според Ирина носи инспирација од старите семејни фотографии и една подзаборавена мода.

„Колекцијата нè води на прошетка во еден подзаборавен орман. Бев инспирирана од избледените семејни фотографии преку коишто ги запознав своите родители во нивната младост“ вели Ирина.

Одличниот тим кој работеше на оваа фотосесија е:

фотограф: Фросина Илиевска

шминка: Виктор Мирчевски

фризура: Studio Allure

модели: Елена Гугоска, Кјара Гоља, Ана Ежова, Марко Аврамоски

постпродукција: Кристина Манчева и Фросина Илиевска.

Уживајте во фотките! Одвај чекаме да погледнеме некој од одличните модели и на скопските улици :)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

“Wear the rhythm and colors of nature, and allow your senses to take the challenge” This is the message from the creative team responsible for the new collection by Irina Tosheva.

We already presented “Cloud 9” on our blog (it is also already available for purchase on bastetnoir.com), a collection which was inspired by old family photos and a fashion that is almost forgotten.

“The collection takes us on a tour of a forgotten closet. I was inspired by family photos that allowed me to “meet” my parents in their younger days” says Irina.

The excellent team that worked on this photo shoot is:

Photograph: Frosina Ilievska

Make up: Viktor Mirchevski

Hair: Studio Allure

Models: Elena Gugoska, Kjara Golja, Ana Ezova, Marko Avramovski

Postproduction: Kristina Mancheva & Frosina Ilievska

Enjoy the photos! We just can’t wait to see this awesome collection on the streets of Skopje!

Facebook CommentYou may also like