Да ги присвоиме безбол маичките :) | We can do baseball t-shirts :)

Немаме бејзбол, ама можеме да ги присвоиме безбол маичките :)

We don’t do baseball, we can do baseball t-shirts :)

Facebook CommentYou may also like