Подаруваме на #casualweek

Во средината на опуштената недела со Skopje City Mall, доделуваме подарок! Еден среќен добитник ќе троши вредносна картичка од Skopјe City Mall и Комерцијална банка на casual изглед!

Правилата се следни: На дното на овој пост оставете коментар во форма “Оваа опуштена недела _______________________ #casualweek”. Освен почетокот и крајот, сè во средината оставаме на вас! Пишете ни што сте носеле, што сте правеле, како сте уживале, формата е слободна. Коментарот со најмногу „лајкови“ до недела до 12 часот на пладне го добива подарокот.

Некои примери од нас:

Оваа недела ја носам косата бушаво #casualweek.

Оваа недела кафето го пијам полезетски #casualweek.

English translation at the end of this post.

In the middle of the casual week with Skopje City Mall, we give out a gift for you! One lucky winner will spend a gift card from Skopјe City Mall and Komercijalna Banka to spend on his/hers casual looks.

The rules are the following: At the bottom of this post leave a comment in this form:  “This casual week _______________________ #casualweek”. Apart from the beginning and end, all in the middle is left up to you! Let us know what you were doing, what you wore, how you enjoyed, the topic is free. The most liked comment by Sunday 12PM gets the gift.

Some of our examples:

This casual week my hair is messy #casualweek.

This casual week I’m enjoying more in drinking my coffee #casualweek.

Facebook CommentYou may also like