Топла бела зима | Warm white winter

Кафе со Ива и Сандра e еднакво на мир, смеа, инспирација. Сликите од средбата многу потсетуваат на она што најмногу износев оваа зима, овој огромен шал, истовремено наметка, истовремено ќебенце. Користен во авион за дремка, на кауч додека се гледа филм и се заспива, како шал со капут, како наметка кога си со пушачите надвор од кафулето. Иако црно бело врз индиго син капут отпривин изгледаше чудно како комбинација, она што научив оваа зима е дека белото оди со се’, и белото и одговара на зимата. Затоа изборот на овој часовник одлично се вклопи во белава зимска инспирација! Уште малку да се стоплиме додека чекаме бели пролетни кокичиња!

Just Cavalli часовникот од фотографиите можете да го нарачате тука.

English translation at the end of this post.

image

image

Coffee with Iva and Sandra equals piece, laughs and inspiration. The photos from this meet are a reminder of the most worn piece of this winter, this enormous shawl, at the same time a cape, at the same time a blankie. Used in planes as a cover for a nap, on a couch while watching a movie and nap, as a scarf on a coat, as a cape while you keep company to the smokers outside a cafe.. Even though black and white on an indigo blue coat looked weird at first, what I came to learn this winter is that white fits the winter. That is probably the reason why the choice of thos watch perfectly went in this white winter inspiration. A little more of warmth while we wait for the white spring snowdrops!

You can order the Just Cavalli watch from the photos here.

Facebook CommentYou may also like