Роденденски фотки – дел 2 | Birthday photos – part 2

Веќе претпоставувате, по најавата на темата на роденденската журка и по објавата нафотките на Ерина… Сѐ ќе правиме во тројки, па така продолжуваме со втора епизода од галерии од прекрасни пријатели :) Овојпат за овој нов бран на убавина е одговорна Билјана Ќосева. Секој дел од градот го приспособивме на нашата приказна, уживаме во резултатот на прекрасни слики за нашите спомени. Под железниката станица дувавме летки, лепевме кругови, позиравме пред столбови…

Овој град е прекрасен поради луѓето во него, знаете, нели?

А не сме ни завршиле, има уште еден дел наскоро!

Биби, најфала! <3

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

You are already guessing, after the announcement of the theme of the birthday party and the publish of the post with the pictures from Erina… We are going to do all in threes, so we continue with a second episode of a gallery from wonderful friends :) This new splash of beauty is the work of Biljana Kjoseva. Every part of the city was adapted to our story, we enjoy the result of wonderful images for our memories. Under the railway station we blew confetti, glued polka dots and posed before the columns.

You know this city is great because of the people in it, right?

And we’re not done yet, another part coming soon!

Bibi, thank you sooo much!

Facebook CommentYou may also like