Јована Филиповиќ | Jovana Filipovic FWSK A/W 15/16

Вториот официјален ревијален дел на Моден Викенд Скопје го отвори смелата и фасцинантна колекција на Јована Филиповиќ.

Ревијата започна со неколку парчиња во снег бела боја, па се воведе крем светкава наметка, проследени од неколку класични црни парчиња, и понатаму игра со црно бело, ракав и корсет, костим и фустан, преклоп и целосност. Целото откривање на колекцијата имаше вовед, средина и кулминација во една целосна приказна која се чини ѝ се допадна и ја воодушеви целата публика. Се чини дека успешноста на визијата на Филиповиќ е дека секој може да се замисли во моделите кои се полни истовремено со елеганција и смелост.

English translaiton at the end of this post.

DSC_0049 DSC_0052DSC_0053DSC_0066DSC_0075DSC_0077DSC_0085DSC_0089DSC_0099DSC_0106DSC_0108DSC_0119DSC_0129DSC_0137DSC_0148DSC_0157DSC_0160DSC_0166DSC_0176DSC_0185DSC_0192DSC_0190DSC_0198DSC_0203DSC_0206DSC_0215DSC_0225DSC_0237DSC_0250DSC_0263DSC_0273DSC_0283DSC_0288DSC_0309DSC_0323

The second official show day of Fashion Weekend Skopje opened with a bold and fascinating collection of Jovana Filipovic.

The show started with a few pieces in snow white, a cream shiny cover was introduced, accompanied by several black classical pieces, and continued play in black and white, sleeve and corset costume and dress, diagonals and completeness. The entire disclosure of the collection had an introduction, middle and climax in a full story that seems to be liked with delight by audience present. It seems that the success of the vision of Filipovic is that anyone can imagine themselves models that are filled simultaneously with elegance and courage.

Facebook CommentYou may also like