Базар за младиот пијанист | Bazaar for the young pianist

Викендов во Capitol Mall & Residence беше организиран базар на (рачни) изработки. Дел од собраните средства ќе бидат наменети за поддршка на настапот во Италија на младиот пијанист Милан Дучевски, кој за прв пат го сретнавме на Skopje Design Week како првото лице на Добар Проект.

Покрај другите креативци, на базарот за прв пат можевте на лице место да ги видите и нашите пријатели од Фигура, кои изработија модели со музички мотиви специјално за поддршката на Милан :)

English translation at the end of the post.

DSC_1460 DSC_1463 DSC_1464 DSC_1465 DSC_1466 DSC_1467 DSC_1468 DSC_1469 DSC_1471 DSC_1472 DSC_1477 DSC_1478 DSC_1479 DSC_1480 DSC_1481 DSC_1482 DSC_1484 DSC_1485 DSC_1486 DSC_1487 DSC_1488 DSC_1489 DSC_1491DSC_1493DSC_1495 DSC_1496 DSC_1501 DSC_1505

This weekend in  Capitol Mall & Residence you could attend at the bazaar of (hand-made) crafts. Part of the earnings will be used to support the performance in Italy by the young pianist Milan Duchevski, who we met for the first time at Skopje Design Week as the first face of Dobar Proekt (Good project).

Besides the other creatives, at the bazaar for the first time you could see the work of our friends from Figura, who created some jewellery with musical motifs for the support of Milan :)

Facebook CommentYou may also like