Тема 1: Накит за раце | Theme 1: Hand jewelry

Бидејќи имаше читатели кои сакаа да ги споделат своите фотографии со нас, предложивме теми како инспирација чија содржина ја создавате вие!

Because there were readers that wanted to share their photos with us, we suggested topics as an inspiration for a post that is edited by you!

Наши читатели – Тема 1: Накит за раце

Our readers – Theme 1: Hand jewelry

image

Симона. Simona.

image

Душица. Dushica.

image

Јана. Yana.

image

Игор. Igor.

image

Исидора. Isidora.

image

Марина. Marina.

image

Сања. Sanja.

image

Ангела. Angela.

image

Skopje Casual.

Facebook CommentYou may also like