Навраќања и планови | Throwbacks and plans

Од Калина, преку Ива, конечно Love Style Life на Гаранс стигна и кај мене, па ме потсети колку и ние сме поминале со блогов. Кога после години читање онлајн, во рака ќе добиете испечатен блог; кога после години фоткање и пишување, веќе вие сте дел од блогот и тој е дел од вас.

За сите новава година почнува со нови планови, некои од нив со многу навраќање на случувањата од последните неколку години, а некои за кои допрва ќе пишуваме :) 

Часовник: Michael Kors достапен во my:time

English translation at the end of the post.

DSC_0475

DSC_0465  DSC_0470 DSC_0473  DSC_0459

From Kalina, via Iva, I finally got Love Style Life by Garance in my hands, which reminded me how much we have been through with this blog ourselves. After years of reading online, you get to feel the printed blog; after years of taking photos and writing, you become a part of the blog and it becomes part of you.

To everyone this new year starts with new plans, some of them including a lot of flashbacks over the years, some of them… we’re going to write about pretty soon :)

Watch: Michael Kors available in my:time

Sandra

Facebook CommentYou may also like