Инспирирано од: Британското изгледа толку панкерски | Inspired by: The British is so punk

Како реакција на потсетникот за стариот пост со британското знаме, добивме фотографии од Маја Коруноска која и претходно ни гостуваше на тематските постови. Супер се, нели? :)

Ако и вие имате некои слики што сакате да ги споделите, пратете ни ги на casualskopje[at]gmail.com ;)

As a reaction to our reminder for an old post with the Union Jack, we received photos by Maja Korunoska who was also a guest on our thematic posts. Aren’t they great? :)

If you have some photos that you’d like to share, send them to our e-mail address casualskopje[at]gmail.com ;)

Facebook CommentYou may also like