Љубовен базар Бр.2 | Love bazaar No.2

Многу се радуваме кога има настани низ градов каде самостојните модерни „занаетчии“ ги изложуваат своите дела. Денес по втор пат под мотото „Support the Artists“ во Кафе бар Љубов на продажна изложба можевме да ги видиме и купиме љубовните рачни изработки на повеќе македонски уметници: Карло Хорват (кожни торби и метален накит), Глигор Кузмановски (накит и украси од дрво), Нина Симовска – Just Because (накит и украси), Наде Димушевска (чаши), Симона Гареска – Mon.o.chrome (чаши), Ана Ромо Димитровска (накит) и Марина Зоксимовска (рачно цртани торби).

English translation at the end of the post.

We’re very happy when there are events in the city that the modern “crafts wo/men” showcase their work. Today in the coffee bar Ljubov (Love)for the second time under the motto “Support the Artists” we could see and buy the love(ing) hand-made arts by half a dozen Macedonian artists: Carlo Horvat (leather bags and metal jewelry), Gligor Kuzmanovski (wooden jewelry and ornaments), Nina Simovska – Just Because (jewelry and ornaments), Nade Dimushevska (cups), Simona Gareska – Mon.o.chrome (cups), Ana Romo Dimitrovska (jewelry) and Marina Zoksimovska (hand-drawn bags).

Facebook CommentYou may also like