Првата самостојна изложба на Ерина | Erina's first exhibition

Пред неколку години кога го почнавме блогот и често баравме ваши фотографии (на кои сѐ уште им се радуваме!), Ерина беше една од првите која редовно ни испраќаше дел од нејзините инспирации… Потоа, ја имавме честа неколку пати да нѐ фотка, а вчера конечно се радувавме на нејзината прва официјална изложба со фотографии од улиците низ Европа! Повеќето ги погледнавме премиерно зашто до сега, Ерина себично ги чуваше за овој настан. Фотографиите беа организирани во неколку под-теми, контрасти помеѓу човек-самотник и чисти архитектонски линии, наспроти групи од луѓе и хаос на улиците низ европските градови.

На Ерина ѝ посакуваме уште многу успешни изложби! Изложбата ќе биде поставена до 20-ти мај, а ако сакате да ја следите нејзината работа, може да ја заследите и на нејзината Facebook  страна.

English translation at the end of the post.

DSC_3366DSC_3364DSC_3363 DSC_3369 DSC_3370 DSC_3371 DSC_3372 DSC_3373 DSC_3376 DSC_3378 DSC_3379

A few years ago when we first started the blog and we often asked for your photos (to which we’re still happy to receive!), Erina was one who regularly sent some of her inspirations to us… Then, we had the honor to have our photos taken several times by her, and yesterday we finally were happy to attend her first exhibition featuring photographs taken around Europe! Most of the photos were revealed for the first time cause Erina was saving them selfishly for this event. The photos were organized in a couple of sub-topics, the contrasts between the person-loner and pure architectural lines, against groups of people and chaos around the streets of the European cities.

We wish a lot of successful exhibitions to Erina! The exhibition will be open until 20th of May, and if you want to follow her work you can do it on her Facebook page.

Facebook CommentYou may also like