Уште повеќе фотки! | Even more photos!

Знаете дека ги покривме апсолутно сите ревии од изминатиот Моден викенд Скопје, нели? :) Ако тие фотографии не ви беа доволни, ве покануваме на уште една тура собрана од други фотографи со кои имаме соработка… па, кликајте по линковите и уживајте :)

You already know we covered absolutely every show from the past Fashion Weekend Skopje, right? :) If those photos are not enough for you, we invite you to another round of photos in collaboration with other photographers… so, click the links around and enjoy :)

Кирил Спасовден 1, ден 2, ден 3: Ирина, Олгица, JZJ, ден 4

Kiril Spasovday 1, day 2, day 3: Irina Tosheva, Olgica Gjeorgieva, JZJ, day 4

image

Ѓорѓи Десподовфејсбук албум, блог.

Gorgi Despodovfacebook album, blog.

image

Владимир Видановскифејсбук албум, блог.

Vladimir Vidanovskifacebook album, blog.

image

Facebook CommentYou may also like