Македонското културно наследство на #FWSK | Macedonian cultural heritage at #FWSK

Со задоволство ја најавуваме 12-та сезона на Моден викенд Скопје (и 6-та по ред на која присуствуваме и ние :) ) која ќе се одвива на тема „Модата и културното наследство“.

На истата тема ќе гласи и изложбата со која на 21 октомври ќе го прогласи отварањето, додека ревиите започнуваат на 22-ри и ќе траат до 25-ти. За прв пат ќе има и проекции на филмови за време на целиот настан.

На 22-ри ќе се одржи првата самостојна ревија на Игор Марков во Музејот на Град Скопје, а следните денови ќе ги видиме новите колекции на Јована Филиповиќ, Елена Спасовска, косовската дизајнерка Венера Мустафа, турскиот моден бренд „Kigili“, Митко Занов, Ирина Тошева поддржана од My:Time (која исто така има соработка и со македонската фабрика за спортска гардероба „Цеботекс“), Роберт Ивановски, Кристина Цветковска, Олгица Ѓоргиева поддржана од D’Eyeko и за прв пат во Македонија – руската модна куќа „N by Z“ потпишани од дизајнерката Наталија Злодјарева.

Визуелниот имиџ за прв пат го изработи модната блогерка Јована Зука.

Следете нè за сите новости! ;)

English translation at the end of the post.

FWSK image 2

We are delighted to announce the 12th season of Fashion Weekend Skopje (6th in a row that we are a part in :) ) that will take place under the topic of “Fashion and the cultural heritage“.

The same topic will be the opening show on October 21st, while the gashion shows start on the 22nd and last until the 25th. For the first time, there willl be movie projections throughout the event.

On the 22nd, on the schedule we have the first standalone show of Igor Markov in the Ciy Museum, and in the following days we will see the new collections signed by Jovana Filipovic, Elena Spasovska, the Kosovan designer Venera Mustafa, the Turkish fashion brand „Kigili“, Mitko Zanov, Irina Tosheva supported by My:Time(a and also has a collaboration with Cebotex, a macedonian spotswear manufacturer), Robert Ivanovski, Kristina Cvetkovska, Olgica Gjorgjieva supported by D’Eyeko and for the first time in Macedonia – the fashion house from Russia „N by Z“ signed by designer Natalia Zlodayreva.

The visual image for the first time was done by fashion blogger Jovana Zuka.

Follow us for all the news! ;)

Facebook CommentYou may also like