Природба | Prirodba

Оваа сабота во Concept37 се одржа купувачка изложба на домашни дизајнери, насловена Природба. Група на македонски дизајнери преку дрво, метал, светлечки тела и волна ни приредија убави приказни. Од мали фигурини прецизно исцртани на плоснато дрво, до интересни светилки и топла шарена волна, уживавме во откривањето на секој уникатен предмет на овој настан.

Честитки на WizArt, Натали Ристовска и Мики Стефаноски, Елена Ристовска, Глигор Кузмановски, Нина Нинеска, FlimOSA и Knitten Designs.

English translation at the end of this post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

This Satrurday at Concept37 there was an exhibition of domestic designers, called Prirodba. A set of macedonian designers expressed stories through wood, metal, light and wool. From tiny figurines precisely drawn on flat wood to interesting lights and warm colorful wool, we truly enjoyed the discovery of every unique piece on this event.

Congratulations to WizArt , Natali Ristovska and Miki Stefanovski, Elena Ristovska, Gligor Kuzmanovski, Nina Nineska, FlimOSA и Knitten Designs.

Facebook CommentYou may also like