Моден Триптих на Mariguccha | Fashion triptych by Mariguccha

Во четвртокот се одржа најавениот мултимедијален настан на брендот Mariguccha за кој веќе ги прочитавте деталите.

Атмосферата беше супер, сите беа пријатно изненадени од прикажаното арт-видео, ја разгледуваа инсталацијата со трите „мрачни“ модели со рачно плетени детали, се почестија со по некој пијалак и си подигруваа во дружење низ паркот на Франкофонијата. А ние само ќе ја потврдиме идејата – ни требаат повеќе Вера, Надеж и Љубов.

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Yesterday the announced multimedia event by Mariguccha took place in the Park of the Francophony.

The whole ambient was great, everyone was pleasantly surprised by the art-video, they looked around the installation with the three “dark” models with hand-woven details, they had some drinks and danced and hanged around among people in the park. We will just confirm the idea – that we really do need more Faith, Hope and Love.

Facebook CommentYou may also like