07.04.2013 FWSK : Христина Деспотовска | Hristina Despotovska

Христина Деспотовска се претстави со својата колекциија со наслов Деспот. Видовме јаки и разиграни бои, убаво врзани парчиња со долги машни, интересни шапки инспирирани од носливи модели за блеснување и наутро и навечер.

English translation at the end of this post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Hristina Despotovska presented her collection entitled Despot. We saw strong and playful color, nicely bound pieces with hanging bows, interesting hats and wearable models for shining for the day and at night.

Facebook CommentYou may also like