Новогодишна поп-ап продавница | New Year's pop-up store

Веќе добро знаете дека не сме некои големи модни зависници и следачи на најновите трендови од светските модни писти, но многу се радуваме кога се прави нешто што има за цел да ја развие македонската модна сцена. На 29-ти декември ја посетивме поп-ап продавницата со модели од неколку македонски модни дизајнери.

На покана од Маја Кироска, една од креаторите чии модели беа изложени, како и една од виновниците за поп-ап продавницата, погледнавме дел од одличните модели на Ludus Loves Fashion, Chic Undercowear на Бобан Илиевски и накитот на Капка дизајниран од Јана Ацевска и си направивме малку муабет за животот во Скопје.

На кратко кажано, поминавме супер. Поопширно, можете да погледнете на фотките подолу :)

Маја можете да ја контактирате на majakiroska[на]yahoo.com или на 078 30 30 74.

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

You might already know that we’re not too addicted to fashion and following the latest trends from the world’s fashion runways, but we’re very happy when something is being done that has the goal of developing the Macedonian fashion scene. On 29th of December we visited the pop-up store with items designed by a couple of Macedonian fashion designers.

By the invitation of Maja Kiroska, one of the fashion designers whose models were displayed as well as one of the responsible people for the pop-up store, we took a look of the great creations by Ludus Loves Fashion, Chic Undercowear by Boban Ilievski and the jewelry by Kapka (translated meaning: “a drop”) designed by Jana Acevska and we chatted a little bit about the life in Skopje.

We had a great time! To go through our experience, take a look at the photos :)

You can contact Maja at majakiroska[at]yahoo.com or by calling her on +389 78 30 30 74.

Facebook CommentYou may also like