Дневни фотки | Daily Snaps #10

image

.: Градот од соништата на тефтер за соништа. | Dream city on a notebook for dreams. :.

image

.: Прибор за патувања | Travel kit :.

image

.:  Школски прибор, музика, тефтер, кафе | Pens, music, notebook, coffee :.

Facebook CommentYou may also like