По ревиите | After the fashion shows @ FWSK

Оваа сезона бевме во можност да посетиме само неколку ревии на Модниот викенд во Скопје и ви ги претставивме новите колекции на Ирина Тошева и Јована Филиповиќ. Во новиот простор каде на еден кат беа изложени партнерите, а на другиот се одржуваа ревиите, по самите ревии успеавме да фатиме и дел од публиката…

This season of the Fashion Weekend Skopje we managed to visit just a couple of fashion shows and we presented the new collections by Irina Tosheva and Jovana Filipovic. At the new two-floor venue where the partners of the event were presented and the shows were being held, we managed to capture a small part of the audience, too…

Facebook CommentYou may also like