Тема 4: Црно-бело | Theme 4: Black & white

Покрај фотографиите на Марија , еве го и остатокот од црно-белите комбинации кои ги добивме на зададената тема.

image

@skordumo

image

@ljubovche

image

@alexhris

image

@kzograf

image

@NotSocialMedia

Facebook CommentYou may also like