Ида & Јане casual | Ida & Yane casual

Еден од нашите омилени casual (дека се лабави) парови, кои не само што знаат да готват туку знаат да прават ооодлични street style фотки, ни гостува на блог.

За фраерлукот е задолжена Ида, што знае да износи бунда (ни кажаа дека е мнооогу важно да нагласиме дека бундата е од канадски златни лисици кои умреле од старост) и Inch2 чизмички во комбинација со wayfarers и да нè освои од прва, a за сè тоа да изгледа уште тооолку подобро на фотка е задолжен Јане, одбиваме да го викаме Instagram boyfriend пошто е мноогу повеќе од тоа. :)

Скопски фраерлуци, за пример! (извини Јане:))

English translation at the end of the post.

One of our favorite casual couples, who not only are awesome chefs, but also make bad ass street style photos. Ida is responsible for the coolness – she pulled off a long fur coat (it’s very important to mention it was made by golden Canadian foxes who died of age), Inch2 boots combined with Wayfarers. Yane (also known as mufix) is responsible to make it all look even better on these few photos they took a few days ago.

Skopje coolness, represent!

Facebook CommentYou may also like