Во новото студио на Росица Мршиќ | At Rosica Mrsik’s new studio

Во прекрасната атмосфера на новото студио на Росица Мршиќ вчера имавме прилика на кратко да бидеме дел од нејзиниот “stock clearance”. Баш како што кажува самото име, полиците во студиото беа испразнети кога стасавме, но се обидовме да уловиме дел од прекрасните модели на Росица кои си го најдоа својот perfect match со девојките кои ги сретнавме таму :) Уживајте :)

English translation at the end of the post.

DSC_0524

DSC_0521 DSC_0523  DSC_0529 DSC_0530 DSC_0531 DSC_0532 DSC_0534 DSC_0538 DSC_0539 DSC_0542

Yesterday we had the opportunty to be a part of the “stock clearance” by Rosica Mrsik. In the beautiful atmosphere of her new studio, totally adequate with the name of the event, the shelves were almost empty when we arrived, but we managed to “catch” a part of the beautiful dresses, shoes, pants by Rosica which found the perfect match with the ladies we met at the studio :) Enjoy :)

 

Facebook CommentYou may also like