Ирина Тошева | Irina Tosheva #FWSK S/S 2016

[клик тука пред да почнете со читање :)]

Да можевме само да ви наброиме колку пати досега сме викале (пееле:) на цел глас „и точка и цееела вселена“, веројатно веднаш ќе можете да замислите како ни се појавија инстант насмевки на лицата кога претставувањето на најновата колекција на Ирина Тошева започна со „Заумна сила“ од Архангел.

Во пастелни бои поддржани со интересни 3D принт мотиви, колекцијата „Риза“ ни го донесе пролетното расположение кое толку долго го очекувавме :) Особен впечаток ни оставија розовите фустанчиња и тиркизниот комбинезон, на вас ќе оставиме да си го одберете фаворитот од фотките подолу :)

English translation at the end of the post.

Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0360 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0366

Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0375 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0382 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0384 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0388 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0395 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0407 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0423 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0430 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0435 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0447 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0459 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0462 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0467 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0476 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0483 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0488 Sk_Casual_FWSK_Apr2016_2-0493

[click here before you start reading :)] If we could only count the times we’ve sang “i tocka i ceeela vselena”, you’d probably guess how the opening of Irina Toshevas latest collection got instant smiles on our faces when it began with the song “Zaumna sila” by Arhangel.

In pastel colors supported with interesting 3D print motives, the collection named “Riza” brought the spring mood we were looking forward to for so long :) We especially liked the pink dresses and the turquoise jumpsuit, choose your favorites from the photos above :)

 

Facebook CommentYou may also like