Тема 3: Пролетни патичиња (момци, 2 дел) | Theme 3: Spring sneakers (guys, part 2)

Пролетните патики на Димитар (дополнување на Тема 3 – момци).

Dimitar’s spring sneakers (addition to Theme 3 – guys).

image

image

image

image

image

image

Facebook CommentYou may also like