Патуваме со… | Traveling with…

По покана на Unique, добивме прилика трите да бидеме помалку Сандра и да пишуваме за нашите патувања :) Си раскажавме за омилените градови, за местата во кои сакаме да уживаме надвор од Скопје, за работите кои ги носиме со нас секој пат кога патуваме…

Супер ни е што се најдовме на исто место со Simple, ФлимДраш, Руки и уште еден куп многу покул фацки од нас, ѕирнете ги интервјуата, сигурни сме дека ќе си најдете нешто интересно за читање :)

Invited by Unique, the three of us got a chance to be a little Sandra and write about our trips :) We talked about our favorite cities, about the places we like to enjoy outside of Skopje, for the stuff we bring with us every time we travel…

It’s great to share the space with Simple, FlimDrash, Ruki and a bunch of faces cooler than us, take a look at the interviews – we’re sure you’re going to find something interesting to read :)

 

 

Facebook CommentYou may also like