Пласманот на модата во медиумите, дебата на stylist.mk | Fashion in media, debate by stylist.mk

Вчера имавме задоволство да присуствуваме на првата модна дебата организирана од stylist.mk, моден портал кој наскоро ќе ги опфати сите информации од македонската мода, стил и убавина. На дебатата присуствуваа модни дизајнери, новинари, и на наша посебна чест, модни блогери.

Се дискутираше за модата во Македонија и модната критика, за улогата на новинарите и нивното влијание на работата на дизајнерите, како и за модните блогери како релативно нова појава на македонската модна сцена. Ни беше особено драго што веќе целата модна фела почна да го препознава потенцијалот на блогерите и започна да нè прифаќа како значаен дел од модната сцена.

Ова беше едно ново и супер искуство за нас, се надеваме дека и во иднина ќе се организираат вака интересни дебати на кои сите заедно ќе можеме повеќе да дискутираме за македонската мода и нашето влијание врз неа.

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

Yesterday we had the pleasure to attend the first fashion debate organized by stylist.mk, fashion web portal which will soon begin providing info about Macedonian fashion, style and beauty. The participants had different backgrounds – designers, journalists, and what was particularly special for us, fashion bloggers.

We discussed about fashion in Macedonia, fashion critique, the role of journalists and their influence on the designers, as well as fashion blogging as something relatively new on the Macedonian fashion scenery. We were very happy to hear that the fashion industry recognizes the potential of bloggers, and is slowly beginning to consider us as a meaningful part of the Macedonian fashion scene.

This was a new and great experience for us, we hope that here will be plenty of other debates and opportunities to discuss about fashion in Macedonia and the influence we can make.

Facebook CommentYou may also like