Силната жена според Секирарски | The strong woman according to Sekirarski

Минатиот четврток присуствувавме на ревија на Ненад Секирарски, во која се презентираше колекција на женски свечени фустани. Според сопствената презентација, креациите ја слават силната жена. Силината на жената беше претставена преку прославата на женската форма, со нагласување на струкот, долги и женствени здолништа, мешавина со проѕирни матерјали и откриен грб.

Честитки за ревијалното претставување и долгиот континуитет на работа за славење на принцип кој достојно е преточен во убавина!

English translation at the end of this post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Last Thursday we attended the runway show by Nenad Sekirarski, in which a wider collection of women’s couture was presented. By its own presentation, the creations celebrate the strong woman. The strength was duly presented with a presentation of the female form, long and flowy maxi skirts, mixed with transparent materials and bared back.

Congratulations on the presentation and the continuity in the celebration of a principle that is distilled in beauty! We look forward to many new collections!

Facebook CommentYou may also like