Дознавме кој ич не му ја мисли! | We found the winner!

Преку 60 коментари за подарокот торба од „Преплет“ и тежок избор за Магде и Вики за да одберат еден од нив… но го имаме добитничкиот коментар! :)

image

Тијана, ич не му ја мисли и прати ни порака за да ни потврдиш дека ќе можеш да дојдеш утре во Концепт37 на Филмскиот Бутик да си ја подигнеш торбата! :)

Over 60 comments for Preplet’s giveaway bag and a tough choice for Magde and Viki to choose only one of them… but we have the winner!

Tijana, don’t “think too much” and send us a message to confirm if you’re able to join us tomorrow in Concept37 during our Film Boutique to pick up your bag! :)

Facebook CommentYou may also like