Перформанс на Алмир Мили и Ивана Цветковска | А performance by Almir Mili and Ivana Cvetkovska

„Да ставиме крај на насилството врз жените и девојчињата – Сега!“ со оваа силна порака, перформансите на Алмир Мили и Ивана Цветковска со нејзиниот бренд Evee, донесоа уште една убава приказна на сцената на Fashion Weekend Skopje.

Двајцата дизајнери покрај маичките кои ги направија специјално за оваа кампања, на свој начин ја пренесоа својата порака за спречување на насилството врз жените и девојчињата.

Настапот на Алмир Мили го прикажа емотивното страдање на жените кои се сретнуваат со различни видови на насилство. Моќно и впечатливо, моделите на Evee ни ја дадоа сликата за силната жена која храбро го прави својот пат (и носи casual парчиња, јессс!:).

Погледнете повеќе за двата перформанси на фотките подолу

English translation at the end of the post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Let’s put an end to violence on women and girls – now!“ with this strong message, the performances by Almir Mili and Ivana Cvetkovska with her brand Evee, brought one more interesting story on the Fashion Weekend catwalk.

The two designers, besides the t-shirts they made especially for this campaign, gave their take on putting an end on violence on women and girls.

Almir Mili’s performance showed the emotional suffering of women, while Evee’s performance showed us the strong, powerful woman who creates her own path (wearing casual clothes.

See more from the two performances on the photos above.

Facebook CommentYou may also like