Го сакаме Скопје НаТочак! | We love Skopje on bikes!

Нашата љубов кон #НаТочак и екипата која ја иницираше критичната маса во Скопје почна од првиот момент кога слушнавме за оваа убава иницијатива :) Веќе знаете, сакаме лежерно Скопје, сакаме насмеани луѓе, а оваа иницијатива за што поголемо вклучување на велосипедите на скопските улици ни ги спои овие две работи на едно место. Почнаа пред две години со едвај стотина луѓе, а вчера заедно го прославивме вториот роденден со илјадници! :)

Среќни сме што можеме да бидеме барем мал дел од Критичната Маса, пресреќни сме што НаТочак постои во Скопје [а и Тетово, Гостивар, Кочани, Битола, Прилеп… :)], најсреќни сме кога гледаме дека нешто толку позитивно, изградено од љубов ги освојува улиците.

Вчера возевме низ улиците на Центар и Аеродром, а завршивме во градскиот парк каде повеќе од илјада велосипеди се вивнаа во воздух да го означат крајот на критичната маса. Потоа заедно прославивме со звуците на Палиндром, Лајтмотив, Шутка Рома Рап и Диџеј Чваре, додека на столбовите беа изложени сите постери за критичните маси од минатата година креирани од македонски дизајнери.

Дечки и девојки точакољупци, вие сте нашите лежерни херои! :)

Погледнете дел од вчерашните славеници:

English translation at the end of this post.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Our love for #НаТочак  and the crew that started the critical mass in Skopje started from the first day we heard about this great initiative. You already know we like our Skopje casual and smiling, and this initiative for more bikes on the streets joined all of this together. They started two years ago with barely a hundred people, and yesterday we celebrated together the second birthday measured by a thousand! :)

We are happy to be just a small part of Critical mass, delighted that НаТочак lives on in Skopje (as well as Tetovo, Gostivar, Kocani, Bitola, Prilep) and we’re too happy to see something as positive and built out of love is conquering the streets.

We drove down the streets of Centar and Aerodrom, and ended in the city park where more than a thousand bikes rose in the air to mark the end of critical mass. We celebrated together with the sounds of Palindrom, Shutka Roma Rap and DJ Cvare, while on the columns we saw all posters of the event posters created by macedonian designers/

Girls and boys bikers, you are our casual heroes!

Check the post for ata part of the celebrations yesterday.

Facebook CommentYou may also like