Fashion Weekend Skopje A/W 2013/2014

Како продолжение на сензибилитетот од ревиите во сезоната пролет/лето 2013 на Роберт Ивановски и новосадските сестри Мила и Тијана Поповиќ овој пат скопскиот моден викенд се враќа со стариот добар панк и гранџ стил од 90-те!

„Осмото издание на Моден Викенд Скопје ќе се одржува од 22 до 30 октомври, на различни локации во Скопје, бунтувајќи се против модните стереотипи и нагласувајќи ја потребата да се биде свој и слободен, да се спојат неспоиливите модни парчиња. Оваа сезона, есен-зима ’13/’14, вкупно 15 имиња ќе ги прикажаат своите најнови колекции.“

Се разбира дека ние повторно ќе бидеме таму да ви ја пренесеме атмосферата и да ви ги доближиме деталите со еден тон ентузијазам! Тоа што логото е карирано ни е дополнителна причина да бидеме возбудени за ова издание :)

Покрај ревиите, овој пат како „спој на модата и бизнисот, предавање и професионални консултации ќе одржи светски признатиот Мартин Робертс од Лондон, ко-основач и директор на Fashion Scout London и Graduate Fashion Week“.

Во ова издание на FWSK ќе дебитираат:

1. Chic Undercowear by Boban Ilievski [дел од неговата работа веќе сме ја виделе во поп-ап продавниците]

2. Марјана Рујаноска

3. EVEE by Ivana Cvetkovska

Другите дизајнери и брендови веќе ни се добро познати, а особено се радуваме што ќе ги видиме и нашите веќе познати пријатели.

4. Никола Ефтимов [ FWSK S/S 2013 ]

5. Diesel

6. Олгица Ѓоргиева [ FWSK S/S 2013 | нашата соработка со Олгица]

7. Ирина Тошева [ FWSK S/S 2013 | интервју со Ирина | отворен ден со Ирина | други вести ]

8. Fashion Group [ нашата соработка со Fashion Group 1, 2, 3 ]

9. Антонија Ристовска [ FWSK S/S 2013 ]

10. Stilissimo

11. Стефанија Насеска [ FWSK S/S 2013 ]

12. Никола Петровски [ FWSK S/S 2013 ]

13. MCouture by Mila Kadriu [FWSK S/S 2013]

14. VIBRAZIONI by Aleksandra Mitkovska (соработка со Александар Зафировски) [ FWSK S/S 2013 ]

15. Росица Мршиќ [ FWSK S/S 2013 ]

Официјалната програма може да ја видите тука.

image

Continuing in the same style as Robert Ivanovski’s and Mila and Tijana Popovoic’s spring/summer 2013 collections, this time Fashion Weekend Skopje is making a big comeback to good old punk and grunge from the 90’s!

“The eight edition of Fashion Weekend Skopje will take place from 22 to 30th October, on different locations in Skopje, making it’s rebellious statement towards the fashion stereotypes, and stressing the need to be yourself, free, and able to combine the impossible to combine. This season, autumn-winter ‘13/’14, a total of 15 names from the Macedonian fashion scene will present their collections”

image

We’ll be there to bring you the latest updates, and share the most impressive details with a ton of enthusiasm! Having this years Skopje Fashion Week (in our favorite) plaid, is just one more reason to be excited about this edition of the fashion week :)

Combining fashion and business, the world renown Martin Roberts, co-founder and director of Fashion Scout London and Graduate Fashion Week will give a lecture and professional consulting.

We are very excited to see this years debutantes on FWSK: 

1. Chic Undercowear by Boban Ilievski [we’ve already seen and loved a part of his work in pop-up stores]

2. Marjana Rujanoska

3. EVEE by Ivana Cvetkovska

The other designers are already well known to the Macedonian fashionistas, and we’re really happy to see some of our good friends in the line up: 

4. Nikola Eftimov [ FWSK S/S 2013 ]

5. Diesel

6. Olgica Gjorgieva [ FWSK S/S 2013 | our cooperation with Olgica ]

7. Irina Tosheva [ FWSK S/S 2013 | interview with Irina | open day with Irina | other news ]

8. Fashion Group [ our cooperation with Fashion Group 123 ]

9. Antonija Ristovska [ FWSK S/S 2013 ]

10. Stilissimo

11. Stefanija Naseska  [ FWSK S/S 2013 ]

12. Nikola Petrovski [ FWSK S/S 2013 ]

13. MCouture by Mila Kadriu [FWSK S/S 2013]

14. VIBRAZIONI by Aleksandra Mitkovska (in cooperation with Aleksandar Zafriovski) [ FWSK S/S 2013 ]

15. Rosica Mrsic [ FWSK S/S 2013 ]

You can take a look at the official schedule here.

Facebook CommentYou may also like